Expression Interrupted

Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik baskının öncelikli hedefi gazeteciler ve akademisyenler. Yüzlerce gazeteci ve akademisyen hakkında soruşturma açıldı, birçoğu tutuklandı. Bu site ifade özgürlüğünü kullandığı için soruşturma ve kovuşturmaya uğrayanlar hakkındaki yasal süreci takip etmektedir.

AYM kararını uygulamayan hâkimler HSK’ya şikâyet edildi

AYM kararını uygulamayan hâkimler HSK’ya şikâyet edildi

Mehmet Altan’ın avukatlarınca 26. ve 27. Ağır Ceza hâkimleri hakkında verilen dilekçedeki tespitlere İstanbul Barosu da katılıyor

Mehmet Altan’ın avukatları Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) başvurarak Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nin Altan hakkındaki “hak ihlâli” kararını uygulamayan 26. ve 27. Ağır Ceza mahkemeleri hâkimleri Kemal Selçuk Yalçın ve Mehmet Akif Ayaz ile Abdurrahman Orkun Dağ ile Seval Alaçam Sağlam'ı şikâyet etti.Avukatlar şikâyet dilekçelerinde söz konusu hâkimlerin vermiş olduğu kararlarla Anayasa’yı ihlâl ettiklerini ve müvekkilerine karşı suç işlediklerini belirttiler.

Dilekçedeki tespitlere İstanbul Barosu Başkanlığı da katıldı. Başkanlık HSK'ya ayrıca yazdığı yazıda dilekçedeki belirlemelere katıldığını ve HSK'nın görevini acilen yerine getirmesi gereğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi 11 Ocak’ta tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile Cumhuriyet davası kapsamında tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Turhan Günay’ın bireysel başvuruları hakkındaki kararlarını açıklamış, başvurularda tutukluluk nedeniyle hak ihlâli olduğuna hükmetmişti.

Ancak tahliyeler beklenirken Altan ve Alpay’ın yargılamalarını yapan İstanbul 26. ve 13. Ağır Ceza Mahkemeleri gerekçeli kararın tebliğ edilmemesini gerekçe göstererek avukatların tahliye taleplerini reddetmişlerdi. Avukatların kararlara itirazları ise 27. ve 13. Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından reddedilmişti.

Altan’ın avukatlarınca HSK’ya yapılan başvuruda mevcut durumda büyük bir yargı kaosunun yaşanmakta olduğu ve yargı eliyle hukukun akamete uğratıldığı ifade edildi.

Dilekçede, “Yaşanılan durum yalnızca Müvekkilimizin anayasal haklarının ağır bir şekilde ihlaliyle kalmamaktadır. Cumhuriyetimizin hukuk devleti niteliğine ciddi bir darbe vurulmuştur. Yargının saygınlığını yalnızca ülkemizde değil, uluslararası toplum nezdinde de tartışılır kılmıştır… Anayasa Mahkememizin bu kararının yerel mahkeme tarafından akamete uğratılması devam ederse Ülkemizde, etkisi tüm kurumlarda da görülebilecek olan bir hukuk kaosunun yaşanacağı açıktır” denildi.

Dilekçede Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması nedeniyle Altan’ın hürriyetinden yoksun kılınmakta olduğu, bu nedenle hâkimlerin görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri belirtildi.

Altan’ın avukatları HSK’dan ilgili hâkimler hakkında soruşturma açılmasını, Anayasal ihlâllerin sonlandırılması amacıyla görevden alınmaları ya da yerlerinin değiştirilmesini, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla da soruşturma süresince tedbiren görevden uzaklaştırılmalarını talep ediyor.

Dilekçenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yukarı