Expression Interrupted

Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik baskının öncelikli hedefi gazeteciler ve akademisyenler. Yüzlerce gazeteci ve akademisyen hakkında soruşturma açıldı, birçoğu tutuklandı. Bu site ifade özgürlüğünü kullandığı için soruşturma ve kovuşturmaya uğrayanlar hakkındaki yasal süreci takip etmektedir.Duygu Kıt maden felaketinin ardından yaptığı haber nedeniyle ifade verdi

Hakkında “yanıltıcı bilgiyi yayma” ve “iftira” suçlamalarıyla soruşturma açılan gazeteci Kıt, “Olas...

Türkiye’de Basın ve İfade Özgürlüğü – 462

Duygu Kıt maden felaketinin ardından yaptığı haber nedeniyle ifade verdi; Hollanda parlamentosundan “Kavala ve D...

1
Yukarı