Expression Interrupted

Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik baskının öncelikli hedefi gazeteciler ve akademisyenler. Yüzlerce gazeteci ve akademisyen hakkında soruşturma açıldı, birçoğu tutuklandı. Bu site ifade özgürlüğünü kullandığı için soruşturma ve kovuşturmaya uğrayanlar hakkındaki yasal süreci takip etmektedir.

Hak örgütlerinden Osman Kavala için özgürlük çağrısı

Hak örgütlerinden Osman Kavala için özgürlük çağrısı

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı tarafından iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğunun 900. gününde yapılan açıklamada tüm hak savunucuları için özgürlük talebi dile getirildi

 

İnsan hakları savunucularına yönelik tüm baskıların takipçisi olmak amacıyla hak örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu İnsan Hakları Dayanışma Ağı, serbest bırakılmadığı 900 gün içinde 3 kez tutuklanan iş insanı Osman Kavala’nın yaşam hakları ihlal edilmeden serbest bırakılmasını talep etti. 

 

İnsan Hakları Dayanışma Ağı tarafından yapılan 18 Nisan tarihli açıklamada, Covid-19 salgınına dikkat çekilerek cezaevlerindeki mahkumların yaşam haklarının tehdit altında olduğu ifade edildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 14 Nisan tarihinde 5 hapishanede toplam 17 mahkumda koronavirüs vakası tespit edildiğini ve içlerinden 3 mahpusun virüsten dolayı hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İnsan Hakları Dayanışma Ağı’nın açıklamasında, cezaevlerindeki mevcut kapasite sorunları sebebiyle sosyal mesafenin uygulanmayacağına ve hijyen kurallarına uyulamayacağına değinilerek, “Hakkında verilmiş hiçbir cezalandırma kararı ve son tutuklanmasına dair iddianame dahi bulunmayan Kavala ve pek çok hak savunucusu, masumiyet karinesi göz ardı edilerek cezaevinde tutulmaktadır. Yaşı itibariyle risk grubunda bulunan ve mesnetsiz suçlamalarla haksız yere içeride tutulan Kavala’nın tutukluluğunun 900. gününde, onun ve diğer tüm insan hakları savunucularının yaşama hakları ihlal edilmeden derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz” denildi.

 

Açıklamanın tam metni şöyle:

 

Osman Kavala’nın Tutukluluğunun 900. Gününde Bir Kez Daha: Tüm Hak Savunucularına Özgürlük

 

18 Nisan 2020

 

Koronavirüsten kaynaklı küresel salgın kontrol edilmesi güç bir hale gelmişken, Adalet Bakanı 14 Nisan 2020’de yaptığı açıklamada Türkiye’deki 5 hapishanede, toplam 17 mahpusta Koronavirüs vakası tespit edildiğini ve içlerinden 3 mahpusun virüsten dolayı hayatını kaybettiğini ifade etti. Bu açıklama ile cezaevlerinde Koronavirüs vakalarının olduğu idari makamlarca da beyan edilmiş oldu. Cezaevlerinde mevcut kapasite sorunları en temel korunma yöntemi olan sosyal mesafenin uygulanmasına engel teşkil etmektedir. Bununla birlikte hijyen önlemleri yetersizdir, beslenme, sağlık hakkına erişim gibi temel haklar ihlal edilmektedir. 

 

İfade ve örgütlenme özgürlüğü gibi hak savunucusu olmaya içkin haklarını kullanan pek çok hak savunucusu, adil yargılanma ilkesine karşın haksız olarak yürütülen yargılamalar ve bu yargılamalarda verilen tutuklama kararları ile cezaevlerinde Koronavirüs karşında korumasız kalmıştır. Halihazırda birçok temel hakları ihlal edilmişken, salgın nedeni ile gelinen aşamada artık yaşama hakları da risk altındadır. Koronavirüs sebebi ile yaşamını yitiren mahpusların olması bu riski doğrularken, tutuklu yargılamaların telafisi imkânsız hak ihlalleri yaratacağı kaygısını da artırmıştır. Oysa Anayasa ve uluslararası sözleşmeler, devleti yaşam ve sağlık hakkını korumakla yükümlü kılmaktadır. 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kasım 2017’den beri tutukluluğu devam eden Osman Kavala için 10 Aralık 2019 tarihinde özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine hükmetmiş ve serbest bırakılması gerektiğini belirtmiştir. 18 Şubat 2020 tarihinde hakkında verilen tahliye ve beraat kararı ardından yeniden gözaltına alınan ve tutuklanan Kavala için bu kez 9 Mart 2020’de yeni bir tutuklama kararı verilmiş böylece hiç serbest bırakılmadığı 900 gün içinde 3 kez tutuklanmıştır. Hakkında verilmiş hiçbir cezalandırma kararı ve son tutuklanmasına dair iddianame dahi bulunmayan Kavala ve pek çok hak savunucusu, masumiyet karinesi göz ardı edilerek cezaevinde tutulmaktadır. 

 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda istisnai bir ‘koruma tedbiri’ olarak düzenlenmiş tutuklama işlemi, mevcut salgın nedeni ile hak savunucularının yaşama hakkını tehlikeye sokmaktadır. Haklarında ceza hükmü verilmiş hak savunucularının tahliyelerini sağlayacak hukuk mekanizmalarının işletilmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Soruşturma ve kovuşturma dosyalarında tutukluluğu ‘tedbir’ olarak uygulayan mahkemeler, esasen yaşama hakkını korumak için tahliye kararları vermeli ve böylece bu hakkı güvence altına almalıdır. 

 

Yaşı itibariyle risk grubunda bulunan ve mesnetsiz suçlamalarla haksız yere içeride tutulan Osman Kavala’nın tutukluluğunun 900. gününde, onun ve diğer tüm insan hakları savunucularının yaşama hakları ihlal edilmeden derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.

 

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı

Civil Rights Defenders, Diyalog Grubu Doğu Güneydoğu Dernekler Platformu, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Kaos GL, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Research Institute on Turkey, SPoD LGBTİ+, Türkiye-Almanya Kültür Forumu, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Yurttaşlık Derneği, Yurttaş Girişimi, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı

 

Yukarı