Expression Interrupted

Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik baskının öncelikli hedefi gazeteciler ve akademisyenler. Yüzlerce gazeteci ve akademisyen hakkında soruşturma açıldı, birçoğu tutuklandı. Bu site ifade özgürlüğünü kullandığı için soruşturma ve kovuşturmaya uğrayanlar hakkındaki yasal süreci takip etmektedir.

İsveçli akademisyen ve gazetecilerden Şahin Alpay çağrısı

İsveçli akademisyen ve gazetecilerden Şahin Alpay çağrısı

İsveçli bir grup akademisyen ve gazeteci Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hitaben yazdıkları mektupta gazeteci yazar Şahin Alpay’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

1970’lerin sonu ve 80’li yılların başında bir süre İsveç’te yaşayan Alpay’ın bu dönemden doktora arkadaşları ve meslektaşlarından oluşan imzacılar, mektuplarında Alpay’ı “demokrasiye tavizsiz bağlı” ve askerin Türk siyasetine müdahalesini her zaman reddetmiş birisi olarak tanımladı, geçen Temmuz ayında meydana gelen darbe girişimini desteklediği iddiasının, hattâ imasının, “inanılması güç ve absürt” olduğunu söyledi.

İngilizce olarak kaleme alınan mektubun Türkçe çevirisini aşağıda sunuyoruz:

2017-03-21

Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanlığı – Ankara

Türkiye

Şahin Alpay’ın İsveç’te geçirdiği 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başından beri arkadaşları ve meslektaşları olarak bizler, Alpay’ın geçtiğimiz yılın Temmuz ayında tutuklanmasından şoke olduk ve korku duyduk.

Bizler, öğrenci ve daha sonra da akademi ve gazetecilik alanlarında meslektaş olarak birlikte geçirdiğimiz yıllardan Dr. Alpay’ı görüş ve analizlerinde ileri derecede dürüst ve bağımsız bir kişi olarak tanıyoruz. Kendisinin demokrasiye tavizsiz bağlılığı yılmaz ve aşikârdır. Türkiye’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerinde yıllar boyunca tutarlı bir şekilde askerin Türk siyasetindeki rolünü eleştirmiş ve reddetmiştir. Türkiye’de geçen yaz yaşanan darbe girişimini desteklediğine yönelik iddia, hattâ imaları inanılması güç ve absürt buluyoruz.

Şahin Alpay’ın kendisinin de mensubu olduğu İstanbul’un seküler ve entelektüel çevreleri içinde muhalif ve analitik düzlemde eleştirel bir isim olduğu ilgili kamuoyu ve akademi dünyası tarafından çok iyi bilinmektedir. Kendisi, uzun bir zaman boyunca inançlı Müslüman kesim ve Anadolu’da büyümekte olan iş dünyasından aldığı yaygın destekle AK Parti’nin, demokratik bir Türkiye yaratma hedefini gerçekleştirmeye başarısızlığa uğramış sosyal demokrasiden ve eski elitlerden daha uygun olduğunu savundu. Mevcut Türkiye siyasetini eleştirmeye başladığında ise hareket noktası her zaman demokratik toplumun temel ilkelerinin sağlam bir savunusu olmuştur. Kendisi defalarca demokrasinin, sekülerizmin (herkese din ve vicdan özgürlüğü anlamında), insan hakları ve hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu bir dünya çağrısında bulunmuştur.

Uluslararası (özellikle Avrupalı) kitle için kaleme aldığı İngilizce yazılarında Türkiye’nin Avrupa’daki yerini vurgulamış ve Türkiye’nin Avrupa ile daha fazla bütünleşmesini savunmuştur. Aynı zamanda Batı ülkelerinde sıkça karşılaşılan Türkiye’ye dair cahil ve şematik görüşleri de güçlü bir şekilde eleştirmiştir. Kendisi dünyanın geri kalanında yaşayan insanlara, ve bilhassa Müslümanlara, üstten bakan oryantalizmi hor görmektedir. Avrupa’nın entegrasyonuna ve ilkelerine hayranlık duymakla birlikte, sömürgecilik, ırkçılık, saldırgan milliyetçilik, seküler köktencilik, totaliterlik ve antisemitizmin de Avrupa’nın ürünleri olduğu gerçeğini asla göz ardı etmemiştir.

Şahin Alpay İsveç’e bir siyasi mülteci olarak geldi ve bizimle birkaç yıl boyunca kaldı. İsveççeye kısa sürede hâkim oldu ve Stockholm Üniversitesi’nde siyaset bilimi doktora programına kabul edildi. Stockholm’deki Türkler üzerine yazdığı tezi 1980’de yayımlandı. Çalışması göçmenlerin siyasi olarak resosyalizasyonunu konu alan bir araştırma programının bir parçasıydı. Şahin Alpay, Türk göçmenlerin nasıl bir yandan girift bir bağlantılar ağıyla birbirine bağlıyken diğer yandan da İsveç toplumuyla etkileşim içinde olduğunu göstermeyi başardı. Türklerin İsveçlileri, İsveçlilerin de Türkleri nasıl gördüğüne dair detaylı bilgi edindi.

Son 40 yıl boyunca Şahin Alpay Türkiye ile İsveç arasında köprüler kuran birisi olmuştur. Türkiye ile Avrupa arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirmek için sürekli çalışmıştır.

Profesör Şahin Alpay’ın bir an önce serbest bırakılmasını diliyoruz!

Jan Hallenberg, siyaset bilimi ve uluslararası siyaset profesörü (emekli), Stockholm Üniversitesi ve İsveç Savunma Koleji, Şahin Alpay’ın doktora arkadaşı

Tomas Hammar, siyaset bilimi profesörü (emekli), Stockholm Üniversitesi, Şahin Alpay’ın tez danışmanı

Bitte Hammargren, Ortadoğu analisti ve editör, İsveç Uluslararası İşler Enstitüsü

Anders Lidström, siyaset bilimi profesörü, Umea Üniversitesi, 188 üyenin Şahin Alpay’ın serbest bırakılmasını isteyen bir çağrıyı imzaladığı İsveç Siyaset Bilimi Derneği başkanı

Anders Mellbourn, PhD, eski genel yayın yönetmeni, Dagens Nyheter, ve eski müdür, İsveç Uluslararası İşler Enstitüsü, Şahin Alpay’ın doktora arkadaşı

Michele Micheletti, Lars Johan Hierta siyaset bilimi profesörü, Stockholm Üniversitesi, Şahin Alpay’ın doktora arkadaşı

Olof Petersson, siyaset bilimi profesörü (emekli), Uppsala Üniversitesi

Annika Ström Melin, Avrupa haberleri muhabiri, Dagens Nyheter
Yukarı