İstanbul 27. ve 14. Ağır Ceza mahkemeleri gazetecilerin avukatlarınca yapılan “AYM kararı uygulansın” itirazlarını reddederek tutukluluk kararı verdi

 

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu gazeteci Mehmet Altan’ın avukatlarınca yapılan itiraz başvurusunu reddederek Altan’ın tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Aynı gün Şahin Alpay adına yapılan itirazı değerlendiren 14. Ağır Ceza Mahkemesi de ret kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi Altan’la birlikte tutuklu gazeteci Şahin Alpay ve Cumhuriyet Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay’ın bireysel başvurularını değerlendirerek tutukluluk nedeniyle “hak ihlâli” oluştuğuna karar vermişti. Ancak Altan’ın yargılandığı 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının kendisine tebliğ edilmediği gerekçesiyle Altan’ın tahliyesine yönelik talebi reddetmişti.

Altan’ın avukatları Ergin Cinmen ve Figen Albuga Çalıkuşu bunun üzerine 12 Ocak’ta karara itiraz etmiş, karar bir üst mahkeme olarak görev yapan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmişti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Ocak tarihli kararında 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tutukluluğa devam kararının usül ve yasaya uygun olduğunun anlaşıldığını söyleyerek Altan’ın avukatlarınca yapılan itirazın reddine karar verdi.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasının gerekli olduğu değerlendirmesini yaptı ve 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutukluluk hakkındaki değerlendirmesini Anayasa Mahkemesi kararının yayımlanması ön koşuluna tâbi tuttuğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Karara üç üyeli mahkemenin bir üyesi muhalefet şerhi koydu.

Üye hâkim Halit İçdemir itirazını, “Anayasa Mahkemesi’nin hatalı uygulamalarının eleştirilebilir nitelikte olsa da bu durum Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcılığına engel teşkil etmez. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının beklenmesinde hukukî yarar yoktur. Nihayetinde Anayasa Mahkemesi’nin kararları bağlayıcıdır, kararları kesindir. Kararlarına karşı başvuru mercii yoktur. Tutuklama kararına karşı yapacağı denetim Anayasa Mahkemesi’nin göreviyle bağlantılıdır. Birtakım hatalı uygulamaları görev ve yetki alanını daraltmayacaktır. Bu nedenle kesin ve bağlayıcı nitelik arz eden Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda hak ihlalinin ancak tahliye ile giderilebileceği anlaşıldığından itirazın kabulü ile sanık Mehmet Hasan Altan’ın tahliyesine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun aksi yöndeki kararına katılmıyorum” diyerek açıkladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bugün aldığı kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Şahin Alpay için yapılan itiraza da ret

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından kısa bir süre sonra Şahin Alpay’ın yargılandığı 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazı değerlendiren 14. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı reddetti.

Alpay’ın avukatı Aynur Tuncel Yazgan tarafından yine 12 Ocak günü yapılan itirazı değerlendiren 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin yerindelik denetimi yapamayacağını savundu.

Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararda “Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru sonucunda hak ihlaline karar vermesinin otomatik olarak tahliye sonucunu doğurmadığı” ifade edildi. Mahkeme, “yargılamayı yapan Mahkeme yerine geçip delil değerlendirmesi ve yerindelik denetimi yapan Anayasa Mahkemesi kararı üzerine yargılamayı yapan Mahkemece otomatik olarak takdir yetkisi kullanılmaksızın tahliye kararı verilmesinde zorunluluk bulunmamaktadır,” dedi.

14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının tam metnine buradan ulaşılabilir.

Pineapple
Bu web sitesi Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Yayın içeriğinden tümüyle P24 sorumludur. Bu içeriğin Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtması beklenmemelidir.