Expression Interrupted

Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik baskının öncelikli hedefi gazeteciler ve akademisyenler. Yüzlerce gazeteci ve akademisyen hakkında soruşturma açıldı, birçoğu tutuklandı. Bu site ifade özgürlüğünü kullandığı için soruşturma ve kovuşturmaya uğrayanlar hakkındaki yasal süreci takip etmektedir.

Mehmet Altan’ın avukatından açıklama

Mehmet Altan’ın avukatından açıklama

Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, Altan’ın istinaf kararıyla serbest bırakılması ve istinaf süreciyle ilgili açıklamada bulundu

 

İki yıla yakın bir süre tutuklu kaldıktan sonra istinaf mahkemesi kararıyla tahliye edilen gazeteci ve akademisyen Mehmet Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu karara ve istinaf sürecine dair bir açıklama yaptı.

2016 Eylül’ünde tutuklanan ve bu yıl Şubat ayında “Anayasal düzeni devirmeye teşebbüs” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Altan, 27 Haziran günü istinaf incelemesi yapan İstanbul Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi’nin kararıyla serbest bırakılmıştı. Mehmet Altan’ın ağabeyi Ahmet Altan ise halen Silivri Cezaevi’nde.

Çalıkuşu’nun 29 Haziran tarihli açıklamasını aşağıda yayınlıyoruz:

 

Mehmet Altan, bir üst yasa yolu olan istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesinin 2018/1380 esas sayılı dava dosyası üzerinden yapılan inceleme neticesinde, 27 Haziran 2018 tarihinde serbest kalmıştır.

Tüm sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi kararının istinaf yasa yolu ile kaldırılması Mehmet Altan dahil tüm sanıklar için istenmiştir.

Dava dosyasını incelemeye başlayan İstanbul Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi, 27 Haziran 2018 tarihinde duruşmalı yargılama yapma kararını almıştır. Bu kararı alırken sanıkların “tutuk durumları” hakkında karar verilmiştir.

Mehmet Altan hakkında, tüm dosya kapsamını en son hâliyle inceleyen Anayasa Mahkemesi 11 Ocak 2018 tarihinde, 2016/23672 sayılı kararı ile mevcut delillere göre yazı yazma ve televizyon programında konuşmadan ibaret eylemde “kuvvetli suç şüphesi “ bulunmadığına ve üç ayrı hak ihlali bulunduğuna karar verdiğinden ve bu karar Anayasa’nın 153.madde hükmü gereği tüm kurum ve kişileri bağladığından, İstinaf Mahkemesi olan 2. Ceza Dairesi tarafından Anayasa hükmü ve Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Karar gereği yerine getirilmiş ve Mehmet Altan tahliye edilmiştir.

Diğer sanıklar yönünden ise “tutuk hâlinin” devamına karar verilirken, yeni duruşma gününün 21 Eylül 2018 olduğu bildirilmiştir. Yapılacak duruşmada daha evvel dinlenmeyen tanıklar dinlenecektir.

İstinaf mahkemesi duruşma günü vermesi itibariyle ilk derece mahkemesinin verdiği karar hakkında sınırlı bir yeniden yargılama kararı almıştır. Amaç ilk derece mahkemesi kararında ve yargılama sürecinde yasaya aykırılık var ise gidermektir.

İstinaf mahkemesi ceza davası ile ilgili yeniden yaptığı yargılama neticesinde, ya istinaf başvurusu hakkında “esastan ret” kararı verir ya da ilk derece mahkemesinin hükmünü kaldırarak “yeniden hüküm” verir. Verilecek yeni hüküm beraat olabileceği gibi suçun adının ve ceza süresinin değişmesi yolunda da olabilir. Her iki hâlde de şartları varsa, istinaf mahkemesi kararı aleyhine Yargıtay’a temyiz başvurusu yapmak mümkündür. 

 
Yukarı