Expression Interrupted

Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik baskının öncelikli hedefi gazeteciler ve akademisyenler. Yüzlerce gazeteci ve akademisyen hakkında soruşturma açıldı, birçoğu tutuklandı. Bu site ifade özgürlüğünü kullandığı için soruşturma ve kovuşturmaya uğrayanlar hakkındaki yasal süreci takip etmektedir.

Sabuncu, Şık ve Atalay'ın tahliye talepleri de reddedildi

Sabuncu, Şık ve Atalay'ın tahliye talepleri de reddedildi

Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tahliye taleplerinin reddedilmesinin ardından Şık, Sabuncu ve Atalay’a da tahliye yok

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Ocak günü, Anayasa Mahkemesi’nin 11 Ocak’ta tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay ile ilgili verdiği hak ihlali kararı sonrası tutuklu yargılanan gazeteciler Ahmet Şık ve Murat Sabuncu ile Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın avukatları tarafından 12 Ocak’ta yapılan tahliye başvurularını reddetti.

Atalay, Sabuncu, Şık ve Günay için Anayasa Mahkemesi’ne ayrı ayrı yapılan bireysel başvurulardan Günay hakkındaki başvurunun Anayasa Mahkemesi’nce değerlendirilerek 11 Ocak tarihinde “tutuklamanın hukukî olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğu” kararı verilmesinin ardından kararın benzer durumdaki diğer gazeteciler için emsal oluşturması nedeniyle Atalay, Sabuncu ve Şık’ın avukatları tahliyelerini talep eden dilekçelerini mahkemeye iletmişlerdi.

Mahkeme 16 Ocak günü, dilekçeleri, “Bireysel başvuruya dair kararın diğer sanıkları etkilemediği” gerekçesiyle reddetti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye taleplerini “bireysel başvuru sonucunda verilen kararların sadece başvurucu yönünden” geçerli olacağı, ve “sanıklar yönünden verilen tutuklama koşullarında bir değişiklik olmadığı” gerekçeleriyle oy çokluğuyla reddetti.

Karara heyetteki bir hâkim, Atalay, Şık ve Sabuncu’nun tutuklulukta geçirdikleri süre, tanıkların büyük ölçüde dinlenmiş olması ve sanıklar hakkındaki delillerin toplanmış olması nedeniyle delil karartma ihtimallerinin bulunmayışı gerekçeleriyle muhalefet şerhi koydu.

Yukarı