Expression Interrupted

Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik baskının öncelikli hedefi gazeteciler ve akademisyenler. Yüzlerce gazeteci ve akademisyen hakkında soruşturma açıldı, birçoğu tutuklandı. Bu site ifade özgürlüğünü kullandığı için soruşturma ve kovuşturmaya uğrayanlar hakkındaki yasal süreci takip etmektedir.

Mehmet Altan'a istinaf kararıyla tahliye

Mehmet Altan'a istinaf kararıyla tahliye

İstinaf mahkemesi Altan'ın, Anayasa Mahkemesi'nin Ocak ayında verdiği ihlâl kararı uyarınca tahliye edilmesine karar verdi   İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 27 Haziran günü, 2016 yılının Eylül ayından beri tutuklu bulunan ve Şubat ayında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi. İstinaf mahkemesi tahliye kararını tensip zaptıyla verdi. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan'ın tutukluluğuna karşı yapılan başvuruda verdiği ihlâl kararını hatırlatarak Anayasa Mahkemesi kararlarının Anayasa'nın 153. maddesi uyarınca yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağladığını vurguladı. Mahkeme, "6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun'un 50/2 maddesi gereğince hak ihlâli olduğunun tespit edilmesi halinde bu ihlâlin sonucunun ortadan kaldırılması gerekeceğinden bağlayıcı nitelikteki bu karar dikkate alınarak sanığın bi hakkın tahliyesine" karar verdi. Mahkeme, Altan'la birlikte müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek'in ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava kapsamında "üye olmadan terör örgütüne yardım etmekle" suçlanan ve Şubat ayında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraatine karar verdiği Tibet Murat Sanlıman'ın beraat kararı ise kesinleşti. Davanın istinaftaki ilk duruşması 21 Eylül'de görülecek. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 11 Ocak 2018 tarihinde Altan’ın tutukluluğunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüğü haklarını ihlâl ettiğine oy çokluğu ile karar vermiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 20 Mart 2018 tarihinde Mehmet Altan’ın tutukluluğunun hukuksuz olduğu yönünde karar vermişti. Mehmet Altan’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Altan lehine verdikleri kararlar gereği Altan’ın derhal tahliyesi talebiyle 11 Haziran tarihinden itibaren ilgili istinaf mahkemesine her gün dilekçe verme eylemi başlatmışlardı. Avukatlar Ergin Cinmen ve Figen Albuga Çalıkuşu tarafından verilen dilekçede Altan hakkındaki tutuklamanın yasanın belirlediği usule uygun olmadığı ve kuvvetli suç şüphesi bulunmadığının 11 Ocak 2018 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı ile saptandığına işaret edilmişti. “Mehmet Altan AYM kararından bu yana zorla, hukuku kırarak cezaevinde tutulmaktadır” denilen dilekçede hak ihlâllerine derhal son verilmesi ve Altan’ın tahliyesi talep edilmişti.   Mehmet Altan hakkındaki tahliye kararı buradan; tahliye müzekkeresi buradan görüntülenebilir.

Yukarı